הפחתת מס שבח

מס שבח מוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. כלומר השבח הוא שווי המכירה שממנו מפחיתים את שווי הרכישה ואת הניכויים המותרים, ומנגד מוסיפים את הפחת

הפחתת מס שבח

על פי החוק הישראלי לא ניתן להעביר דירה בטאבו ללא אישור כי שולם מס שבח או כי יש פוטר ממס שבח אך מהו אותו מס?
מס שבח מוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. כלומר השבח הוא שווי המכירה שממנו מפחיתים את שווי הרכישה ואת הניכויים המותרים, ומנגד מוסיפים את הפחת.
מס שבח הוא מס המוטל על ההפרש שנוצר בין מחיר קניית הדירה לבין מכירתה. לדוגמא אם שווי הדירה עלה ב-1000 ₪ עלינו לשלם 200 ₪ (כ-20%) מס שבח. הדבר תלוי במספר פרמטרים; כמו לדוגמא- אם הדירה נקנתה לפני נובמבר 2001 המס יחושב רטרואקטיבית כ-50% על כל הזמן עד נובמבר 2001.
עם זאת קבועים בחוק דרכים שגורמות להפחתת מס שבח או לפטור ממס שבח.

…(לכתבה המלאה)

התקשרו כעת