טאבו

טאבו – נסח טאבו

מקור השם בשיטה העות´מאנית, בדומה לשיטות אחרות, ובהמשך לממלוכים שלפניהם, בה חילקה המדינה אדמה תמורת שירות צבאי. “הסיפאיים” היו פרשים שקיבלו אחוזות תמורת התחייבויותיהם הצבאיות. בזמן מלחמה היו אותם בעלי אחוזות צריכים לספק לסולטן התורכי חיילים מבין עובדי אחוזותיהם. כך התגלגל המונח “טאבו”, המקובל עד היום כאסמכתא לרישום מקרקעין. זוהי מילה טורקית שמקורה במילה “טאפו”, שבגלל ההיגוי הערבי הפכה ל- “טאבו”.

הטאבו הוא אחת התחנות החשובות ביותר בתהליך של קניית הדירה. הוצאת נסח טאבו תגלה לכם את מצבה של הדירה. כלומר על שם מי רשומה הדירה, רישום הערת אזהרה בהמשך תשמור על השקעתכם והשלמת הרישום בסוף התהליך, ותמנע עגמת נפש בעתיד
חשוב לזכור כי למרות שהבדיקות בטאבו הן חיוניות, הן אינן מספיקות. רצוי, בשל העלויות הזניחות, להוציא נסח טאבו של הדירה שאתם מעוניינים בה לפני ביצוע העסקה, אך זו בכל מקרה תהיה רק הבדיקה הראשונית
רישום זכויות במקרקעין בישראל היא באמצעות מרשם המקרקעין המתנהל בלשכת רישום המקרקעין, בלשכה מתנהל מרשם מסודר הנקרא “פנקסי המקרקעין” היום הרישום שוב אינו בפנקסים, אלא בתכנת מחשב והנתונים יושבים במאגרים מאובטחים ומגובים. זו היא השיטה המקובלת לשם רישום זכויות במקרקעין בעלות, חכירה, ירושה, וחובות כמו משכנתאות עיקולים כל זאת לשם העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם במדינה.
השיטה מבוססת על מיפוי המקרקעין במפות של גושים וחלקות מוגדרים ומתוחמים, על פי פקודת הסדר זכויות קנין במקרקעין (נוסח חדש), התשכ”ט-1969 (המבוססת על פקודה מנדטורית). שיטה זו מבטיחה את הזכויות בקרקע ומבטיחה בעלות מוחלטת על המקרקעין שכוללת בתוכה:
אישור בעלות על החלקה בפנקס הרישום.
רישום כל פרטי החלקה המשורטטים על מפה שמתארת גם את גבולות החלקה נושאת הזכות.
מתן מספרי זיהוי לגושים והחלקות.
רישום מהותה של הזכות (על הזכויות המהותיות חלו עד 1969 חוקי המקרקעין העות´מאניים, ומאז אותה שנה על החוק הישראלי – חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969).
רישום השעבודים החלים על הזכות.
רישום יחידות בבתים שיש בהם יותר מיחידה אחת (דירה, חנות, אולם, מחסן) כיחידות נפרדות (חלקות משנה), בדרך של רישום בניין בפנקס הבתים המשותפים המתנהל לפי חוק המקרקעין (שהחליף את חוק בתים המשותפים, התשי”ב-1952.
מתן אפשרות לפני רכישת מקרקעין לוודא בצורה מדוקדקת את כל פרטי המקרקעין, (בעלי המקרקעין, גבולות, שטח, שעבודים). זכותו של כל אדם לקבל את המידע האמור בצורת תמצית מן הרישום בפנקסי המקרקעין, הנקראת “נסח”, מבלי צורך להוכיח זיקה לנכס.
הרישום המדויק מקטין באופן משמעותי סכוסכים על גבולות קרקע ויתרונותיו הם:
הרישום מאפשר את מישכון המקרקעין.
הרישום מבטיח את זכות בעליו גם אם הוא לא נמצא במקרקעין.
שיטת הרישום מאפשרת שהזכויות על המקרקעין ישויכו לבעל אחד או למספר בעלים.
לבעל הזכות בקרקע בלבד יש את הזכות להעביר את זכיותיו במקרקעין.

התקשרו כעת